Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Šta je svrha života?

Biblijski stih: Pst 1:27, 28

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto možemo biti sigurni da će Bog ostvariti ono što namerava?

○●○ PRVA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Zašto možemo biti sigurni da će Bog ostvariti ono što namerava?

Biblijski stih: IN 21:45

Pitanje za naknadnu posetu: Kakvu budućnost Bog obećava?

○○● DRUGA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Kakvu budućnost Bog obećava?

Biblijski stih: Ot 21:4

Pitanje za naknadnu posetu: Kako možemo doživeti lepu budućnost koju je Bog obećao?