Kongresni delegati zajedno gledaju televiziju JW Broadcasting, Malavi

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA novembar 2019.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o svrsi života i Božjim obećanjima o budućnosti.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Nemojte voleti ni svet, ni ono što je u svetu“

Šta će nam pomoći da nas ovaj svet i sve što on nudi ne udalji od Jehove?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ne dozvoli da svet utiče na tvoje planove za venčanje

Koja biblijska načela mogu pomoći parovima da im taj poseban dan ostane u lepom sećanju, a ne da se zbog nečega kaju ili imaju grižu savesti?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Moramo se boriti da ostanemo u istini

Šta znači snažno se boriti za veru?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Znam tvoja dela“

Isus vidi sve što se dešava u hrišćanskim skupštinama i ima potpunu kontrolu nad starešinstvima.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova zna šta nam treba

Zašto je svaki sledeći kongres upravo ono što nam treba? Zašto je sastanak radnim danom toliko ohrabrujuć i praktičan?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Četiri jahača

Danas oko sebe možemo videti posledice jahanja četvorice figurativnih jahača iz Otkrivenja. Šta svaki od njih predstavlja?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova voli onoga ko radosno daje

Na koje sve načine danas možemo davati dobrovoljne priloge za međunarodno delo propovedanja i svoju skupštinu?