Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | AMOS 1–9

„Tražite Jehovu i živećete“

„Tražite Jehovu i živećete“

5:6, 14, 15

Šta znači tražiti Jehovu?

  • To znači učiti o njemu i živeti u skladu s njegovim merilima

Šta se desilo Izraelcima kad nisu tražili Jehovu?

  • Više nisu mrzeli ono što je zlo i voleli ono što je dobro

  • Postalo im je najvažnije da ugode sebi

  • Ignorisali su Jehovine opomene

Šta nam Jehova pruža da bi nam pomogao da ga tražimo?