Ponuda brošure Put do srećne porodice, Gruzija

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA novembar 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Stražarska kula i Prenesi istinu iz Biblije: Božje ime. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Tražite Jehovu i živećete“

Šta znači tražiti Boga? Šta se desilo Izraelcima kad nisu tražili Jehovu?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — obavljajmo naknadne posete

Da bi naše naknadne posete bile uspešne, moramo redovno posećivati osobu, imati na umu cilj za svaku posetu, kao i krajnji cilj — da započnemo biblijski kurs.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Izvuci pouku iz svojih grešaka

Iz Joninog primera učimo da nas Jehova ne odbacuje kada pogrešimo, ali ipak očekuje od nas da naučimo nešto iz svojih grešaka.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pouke iz Knjige proroka Jone

Razmišljanje o onome što je Jona doživeo može nam pomoći da se lakše suočimo s razočaranjima, da steknemo ispravan stav prema ljudima na području i da ne zaboravimo važnost molitve.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Šta Jehova „traži od tebe“?

Kako naše ophođenje prema suvernicima utiče na našu službu Jehovi?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Ostani duhovno budan i aktivan

Mnogim Judejcima je izgledalo neverovatno da će Vavilonci uništiti Judu. Pa ipak, Avakum je bio uveren da će se proročanstvo ispuniti i morao je spremno čekati na to.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ostani duhovno budan i aktivan i kad ti se život menja

Promene mogu poremetiti naše duhovne aktivnosti i uzdrmati naš odnos s Jehovom. Kako da ostanemo duhovno budni i aktivni uprkos promenama?