Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Muž se njen poznaje na vratima gradskim“

„Muž se njen poznaje na vratima gradskim“

Vrsna žena pozitivno utiče na reputaciju svog muža. U danima kralja Lemuila, muž koji je imao takvu ženu bio je poznat „na vratima gradskim“ (Psl 31:23). Danas mnoga braća koja su na dobrom glasu služe kao starešine ili sluge pomoćnici. Ako su oženjeni, oni mogu služiti u tom svojstvu samo ako se njihove supruge pristojno ponašaju i pružaju im podršku (1Ti 3:4, 11). Takve izuzetne žene su veoma vredne u očima svojih muževa, ali i skupštine.

Vrsna žena pomaže svom mužu tako što...