Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

8–14. aprila

PSALMI 26–28

8–14. aprila

Pesma 34 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Šta je Davidu pomoglo da ostane veran Jehovi?

(10 min.)

David je molio Jehovu da mu pomogne da bude bolji čovek (Ps 26:1, 2; w04 1. 12. 14 ¶8-9)

David se nije družio s ljudima koji bi mogli loše uticati na njega (Ps 26:4, 5; w04 1. 12. 15 ¶12-13)

David je uživao u služenju Jehovi (Ps 26:8; w04 1. 12. 16 ¶17-18)


Iako je David napravio neke greške, on je služio Jehovi „besprekornog srca“ (1Kr 9:4). Svima koji su poznavali Davida bilo je očigledno da je on voleo Jehovu i da mu je verno služio celim srcem.

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 27:10 – Kakvu nam utehu pruža ovaj stih kada nas izneveri neko ko nam je blizak? (w06 15. 7. 28 ¶15)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(2 min.) OD VRATA DO VRATA. Započni razgovor pomoću nekog traktata. (th 3. lekcija)

5. Naknadna poseta

(4 min.) OD VRATA DO VRATA. Razmotri sa stanarom pitanje koje se nalazi na poleđini traktata koji si mu prošli put ostavio. Pokaži mu naš sajt i objasni mu kako da tu pronađe ono što ga zanima. (lmd lekcija 9, tačka 3)

6. Govor

(5 min.) lmd dodatak 1, tačka 3 – Tema: Životna sredina se više neće zagađivati i priroda će se obnoviti. (th 13. lekcija)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 128

7. Tinejdžeri koji se drže visokih moralnih merila

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Mladima uopšte nije lako da ostanu verni Jehovi i da se drže njegovih moralnih merila. Oni konstantno moraju da vode borbu sa sobom jer je kod njih želja za seksualnim odnosima izuzetno jaka, zbog čega im je teško da postupaju ispravno (Ri 7:21; 1Ko 7:36). Osim toga, stalno su pod pritiskom da stupe u seksualne odnose sa osobom istog ili suprotnog pola (Ef 2:2). Ponosni smo na sve mlade koji ostaju verni Jehovi uprkos takvim pritiscima!

Prikaži VIDEO Život tinejdžera: Kako da se oduprem pritisku da se upustim u predbračni seks? Zatim s prisutnima razmotri sledeća pitanja:

  • Sa čim su se suočili Kori i Kamrin?

  • Šta im je pomoglo da ostanu verni Jehovi?

  • Koja biblijska načela ti mogu pomoći kad se nađeš u sličnim situacijama?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 38 i molitva