Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

22–28. aprila

PSALMI 32–33

22–28. aprila

Pesma 103 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Zašto priznati ozbiljan greh?

(10 min.)

David je bio na velikim mukama dok je pokušavao da sakrije svoje grehe, verovatno u vezi sa preljubom sa Vitsavejom (Ps 32:3, 4; w93 15. 3. 9 ¶7)

David je priznao Jehovi grehe i on mu je oprostio (Ps 32:5; cl 262 ¶8)

David je osetio veliko olakšanje kad mu je Jehova oprostio (Ps 32:1; w01 1. 6. 30 ¶1)

Ako počinimo neki ozbiljan greh, treba da to ponizno priznamo Jehovi i da ga molimo da nam oprosti. Treba i da se obratimo starešinama, koje će nam pomoći da se u duhovnom pogledu oporavimo (Ja 5:14-16). A onda će od Jehove doći okrepa (Del 3:19).

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 33:6 – Šta je „dah“ Jehovinih usta? (w06 15. 5. 19 ¶14)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Poniznost – Šta je Pavle radio

(7 min.) Razmatranje s prisutnima. Prikaži VIDEO i zatim razmotri brošuru lmd lekcija 4, tačke 1-2.

5. Poniznost – Ugledaj se na Pavla

(8 min.) Razmatranje s prisutnima na temelju brošure lmd lekcija 4: tačke 3-5 i „Dodatni stihovi“.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 74

6. Potrebe skupštine

(15 min.)

7. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 39 i molitva