Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1–7. aprila

PSALMI 23–25

1–7. aprila

Pesma 4 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. „Jehova je moj Pastir“

(10 min.)

Jehova nas vodi (Ps 23:1-3; w11 1. 5. 31 ¶3)

Jehova nas štiti (Ps 23:4; w11 1. 5. 31 ¶4)

Jehova nam daje duhovnu hranu (Ps 23:5; w11 1. 5. 31 ¶5)

Jehova brine o svojim slugama baš kao što dobar pastir brine o svojim ovcama.

PITAJ SE: „U kojim situacijama sam video da Jehova brine o meni lično?“

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 23:3 – Šta su „staze pravednosti“ i šta će nam pomoći da ostanemo na njima? (w11 15. 2. 24 ¶1-3)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(3 min.) NEFORMALNO SVEDOČENJE. Pročitaj odgovarajući biblijski stih osobi koja kaže da je zabrinuta za životnu sredinu. (lmd lekcija 2, tačka 5)

5. Naknadna poseta

(4 min.) OD VRATA DO VRATA. Objasni kako izgleda biblijski kurs nekome kome si ostavio brošuru Budi srećan zauvek! (lmd lekcija 9, tačka 3)

6. Biblijski kurs

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 54

7. Mi ne slušamo glas stranaca

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Ovce prepoznaju glas svog pastira i idu za njim, a beže od onih čiji im je glas nepoznat (Jv 10:5). Poput njih, mi slušamo glas Jehove i Isusa, naših brižnih duhovnih pastira na koje se možemo osloniti (Ps 23:1; Jv 10:11). Ali nipošto ne želimo da slušamo glas stranaca jer znamo da se oni služe lažima da bi nam oslabili veru (2Pe 2:1, 3).

U trećem poglavlju Postanka opisana je situacija kada se prvi put na zemlji čuo glas stranca. Satana je obmanuo Evu sakrivši svoj pravi identitet. Pretvarao se da joj je prijatelj, izvrnuo je Jehovine reči i pripisao mu loše motive. Nažalost, Eva ga je slušala, zbog čega su i ona i njena porodica mnogo propatili.

Danas Satana pokušava da nas navede da posumnjamo u Jehovu i njegovu organizaciju tako što širi negativne priče, poluistine i otvorene laži. Čim čujemo glas stranca, treba da odmah pobegnemo! Bilo bi opasno ako bismo čak i samo kratko, iz puke radoznalosti, zastali da čujemo šta ima da kaže. Seti se sa koliko reči je Satana uspeo da zavede Evu (Pst 3:1, 4, 5). Ali šta ako neko koga poznajemo, ko nas voli i ima dobre namere želi da nam kaže nešto negativno o Jehovinoj organizaciji?

Prikaži VIDEO Čuvajmo se glasa stranaca. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

Šta si naučio iz toga kako se Džejd postavila prema svojoj majci kada je ona želela da joj pokaže neke dezinformacije o Jehovinim svedocima?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 55 i molitva