Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. KORINĆANIMA 4–6

„Malo kvasca ukiseli celo testo“

„Malo kvasca ukiseli celo testo“

5:1, 2, 5-11, 13

Kako je moguće da je isključenje znak ljubavi, budući da je jako bolno?

Isključenje je znak ljubavi prema...

  • Jehovi, jer se time slavi njegovo sveto ime (1Pe 1:15, 16).

  • skupštini, jer se na taj način ona čuva od lošeg uticaja (1Ko 5:6).

  • onome ko je počinio greh, jer mu se na taj način pomaže da se promeni (Jev 12:11).

Kako možeš pružiti podršku članovima porodice isključenog?