Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. KORINĆANIMA 1–3

Da li si telesan ili duhovan čovek?

Da li si telesan ili duhovan čovek?

2:14-16

Svi moramo raditi na svojoj duhovnosti i napredovati u duhovnom smislu (Ef 4:23, 24). Da bismo to mogli, moramo se duhovno hraniti, postavljati ciljeve i razvijati plodove duha.

Kakav si u duhovnom pogledu sada u poređenju s tim kakav si bio pre godinu dana, pre deset godina ili u vreme kada si se krstio?