Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | MATEJ 24

Ostani duhovno budan tokom poslednjih dana

Ostani duhovno budan tokom poslednjih dana

24:39

Danas su mnogi ljudi toliko zaokupljeni svakodnevnim stvarima da u njihovom životu nema mesta za Boga. Kako se hrišćani koji su duhovno budni razlikuju od ljudi u svetu kada je reč o...

  • školovanju?

  • zabavi?

  • zaposlenju?

  • materijalnim stvarima?