Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Bliži se kraj ovog poretka

Bliži se kraj ovog poretka

Nakon što pogledaš kratak film Bliži se kraj ovog poretka, odgovori na sledeća pitanja, koja se temelje na Mateju 24:34:

  • Šta je „sve to“ što treba da se dogodi?

  • Kako nam Izlazak 1:6 pomaže da razumemo šta predstavlja „naraštaj“?

  • O kom je konkretno naraštaju Isus govorio?

  • Koje dve grupe čine taj „naraštaj“?

  • Kako nam ovo pokazuje da je kraj veoma blizu?