Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEREMIJA 1–4

„Ja sam s tobom da te izbavljam“

„Ja sam s tobom da te izbavljam“
PRIKAZ

Jeremija je verovatno imao blizu 25 godina kada ga je Jehova postavio za proroka. Jeremija se osećao nedoraslo tom zadatku, ali ga je Jehova uverio da će mu uvek pomagati.

  1. 647.

    Jeremija postavljen za proroka

  2. 607.

    Uništen Jerusalim

  3. 580.

    Pisanje završeno

Sve godine su pre n. e.