Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pomozi svojoj porodici da ima Jehovu na umu

Pomozi svojoj porodici da ima Jehovu na umu

Jeremija je dobio zadatak da upozori Jevreje da im preti uništenje jer su zaboravili svog Boga, Jehovu (Jer 13:25). Kako je došlo do toga? Izraelske porodice su duhovno oslabile. Očigledno poglavari nisu slušali Jehovinu zapovest iz Ponovljenih zakona 6:5-7.

Duhovno jake porodice doprinose stabilnosti skupština. Poglavari mogu pomoći svojim porodicama da imaju Jehovu na umu tako što će redovno i smisaono proučavati sa svojom porodicom (Ps 22:27). Nakon što pogledate kratak film Neka ove reči budu u tvom srcu — Intervjui s porodicama, odgovorite na sledeća pitanja:

  • Kako neke porodice uspevaju da savladaju izazove i redovno imaju porodično proučavanje?

  • Zašto je za porodice dobro da redovno i smisaono proučavaju?

  • Šta tebi predstavlja problem kada je reč o porodičnom proučavanju i kako to rešavaš?