Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Otkupna žrtva omogućuje uskrsenje

Otkupna žrtva omogućuje uskrsenje

Spomen-svečanost je prilika da razmišljamo o blagoslovima koje ćemo imati zahvaljujući otkupnoj žrtvi. Jedan od tih blagoslova je i uskrsenje. Jehova nije nameravao da ljudi umiru. Zato je smrt voljene osobe nešto što nam donosi neizrecivu tugu (1Ko 15:26). Isus je bio uznemiren kada je video kako njegovi učenici žale za Lazarom (Jv 11:33-35). Budući da je Isus savršen odraz svoga Oca, možemo biti sigurni da je i Jehovi veoma teško da gleda kako patimo zbog gubitka voljene osobe (Jv 14:7). Jehova jedva čeka da vrati u život svoje sluge, a taj trenutak i mi željno iščekujemo (Jov 14:14, 15).

Pošto je Jehova Bog reda, razumno je očekivati da će se i uskrsenje odvijati po nekom redu (1Ko 14:33, 40). Možda ćemo imati skupove na kojima ćemo dočekivati one koji budu uskrsavali. Da li razmišljaš o uskrsenju, naročito u trenucima kada te obuzima tuga? (2Ko 4:17, 18). Da li zahvaljuješ Jehovi što se pobrinuo za otkupnu žrtvu i što je u svojoj Reči otkrio da će se mrtvi vratiti u život? (Ko 3:15).

  • Koga od svojih rođaka i prijatelja jedva čekaš da ponovo vidiš?

  • Koju bi biblijsku ličnost naročito želeo da upoznaš?