Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

20–26. maja

PSALMI 40–41

20–26. maja

Pesma 102 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Zašto pomagati drugima?

(10 min.)

Pomaganje drugima nas usrećuje (Ps 41:1; w18.08 22 ¶16-18)

Oni koji pomažu drugima mogu računati na Jehovinu pomoć (Ps 41:2-4; w15 15. 12. 24 ¶7)

Kada pomažemo drugima, slavimo Jehovu (Ps 41:13; Psl 14:31; w17.09 12 ¶17)

PITAJ SE: „Da li u mojoj skupštini ima nekog kome bih mogao da pomognem da nauči da još bolje koristi aplikaciju JW Library?

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 40:5-10 – Šta iz Davidove molitve učimo o podržavanju Jehovine vrhovne vlasti? (it-2-E 16)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(3 min.) NEFORMALNO SVEDOČENJE. Započni razgovor s nekim ko je dobro raspoložen. (lmd lekcija 2, tačka 3)

5. Započinjanje razgovora

(4 min.) NEFORMALNO SVEDOČENJE. Započni razgovor s nekim koga po svemu sudeći nešto muči. (lmd lekcija 3, tačka 5)

6. Biblijski kurs

(5 min.) lff lekcija 14, tačka 6. Razmotri neku tačku iz članka „Hvalimo Jehovu na sastancima“ koji se nalazi u delu „Istraži“ da bi pomogao učeniku da komentariše na sastancima. (th 19. lekcija)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 138

7. Činimo dobro starijima

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Jehova ceni sve što starija braća i sestre rade za njega, a i mi to cenimo (Jev 6:10). Oni su tokom godina mnoge poučavali, obučavali i hrabrili. Verovatno se i ti rado sećaš situacije u kojoj je neko od njih nešto učinio za tebe. Kako im možeš staviti do znanja da ceniš sve što su nekada radili za skupštinu, kao i ono što sada rade?

Prikaži VIDEO Činimo dobro našoj braći u veri. Zatim s prisutnima razmotri sledeća pitanja:

  • Šta je Đi Hun naučio od brata Ho Đin Kanga?

  • Šta ti ceniš kod starije braće i sestara u tvojoj skupštini?

  • Šta učimo iz priče o milosrdnom Samarićaninu?

  • Zašto je dobro što je Đi Hun pozvao i druge da pomognu Ho Đin Kangu?

Kada razmišljamo o tome šta je našoj starijoj braći i sestrama potrebno, naći ćemo i načine da im pomognemo. Kada vidiš šta im treba, razmisli šta ti možeš da uradiš po tom pitanju (Ja 2:15, 16).

Pročitati Galatima 6:10. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

  • Na koje sve načine možeš činiti dobro starijima u skupštini?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 8 i molitva