Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA | KAKO DA BUDEŠ JOŠ RADOSNIJI U SLUŽBI

Poučavaj sa oduševljenjem

Poučavaj sa oduševljenjem

Oduševljenje je zarazno. Kada smo oduševljeni, lakše ćemo zadržati pažnju naših slušalaca i biće jasno koliko nam je važno ono što govorimo. Bez obzira na to kakvi smo kao ličnost ili odakle dolazimo, svi možemo poučavati sa oduševljenjem (Ri 12:11). Šta nam u tome može pomoći?

Kao prvo, imaj na umu koliko je tvoja poruka važna. Imaš čast da objavljuješ „dobru vest o onome što je dobro“ (Ri 10:15). Kao drugo, duboko razmišljaj o tome koliko će tvojim slušaocima koristiti da čuju dobru vest. Njima je to zaista neophodno (Ri 10:13, 14). I na kraju, govori sa žarom i neka tvoji gestovi i izrazi lica budu prirodni.

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO BUDI VEŠTIJI I DOŽIVI RADOST U STVARANJU UČENIKA – POUČAVAJ SA ODUŠEVLJENJEM, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Zašto je Nita počela da gubi oduševljenje za kurs koji je vodila sa Džejd?

  • Šta je Niti pomoglo da povrati oduševljenje?

  • Oduševljenje je zarazno

    Zašto treba da se koncentrišemo na dobre strane onih s kojima razgovaramo?

  • Kako naše oduševljenje može uticati na one s kojima proučavamo i na druge?