Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Budi spreman za sam kraj poslednjih dana

Budi spreman za sam kraj poslednjih dana

Pošto smo na samom kraju poslednjih dana, očekujemo sve teže nevolje (2Ti 3:1; Mt 24:8). Kad dođe do neke nevolje, Jehovin narod često dobije pravovremene i životovažne smernice. Da li ćemo u tom trenutku preživeti može zavisiti od toga da li smo sada spremni, i u duhovnom i u fizičkom pogledu (Lu 16:10).

 • Pripremi se u duhovnom pogledu. Steci dobre navike. Učestvuj u različitim vidovima službe. Nemoj da paničiš ako se desi da neko vreme budeš odvojen od skupštine (Is 30:15). Niko te ne može odvojiti od Jehove i Isusa (od 176 ¶15-17)

 • Pripremi se u fizičkom pogledu. Osim pripremljenih rančeva, svaka porodica treba da ima određenu zalihu hrane, vode, lekova i slično, u slučaju da bude neophodno da duže vreme ostanu u kući (Psl 22:3; g17.5 4, 6)

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO DA LI SI SPREMAN ZA ELEMENTARNU NEPOGODU?, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

 • Kako se u duhovnom smislu možemo pripremiti za nepogodu?

 • Zašto je važno da:

  • budemo u kontaktu sa starešinama?

  • pripremimo ranac?

  • razgovaramo o tome koje bi nas nepogode mogle zadesiti i šta bismo mogli da uradimo u svakoj od njih?

 • Na koja tri načina možemo pomoći onima koje je zadesila nepogoda?

PITAJ SE: „Šta sam tokom pandemije koronavirusa naučio što će mi pomoći kad izbije neka druga nevolja?“