Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Mudro konzumiraj alkohol

Mudro konzumiraj alkohol

Svi hrišćani treba umereno da koriste alkohol (Psl 23:20, 29-35; 1Ko 6:9, 10). Ako neki brat ili sestra odluči da popije, treba da pazi da u tome ne pretera. Takođe je važno i da pazi na to da ne postane zavisan od alkohola niti da spotiče druge (1Ko 10:23, 24; 1Ti 5:23). Nikoga, a posebno mlade, ne treba prisiljavati da pije.

NAKON ŠTO POGLEDAŠ POUČNU ANIMACIJU ŠTA BIĆE AKO POPIJEŠ PIĆE?, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Zašto svi hrišćani moraju da slušaju zakon svoje zemlje o konzumiranju alkohola? (Ri 13:1-4)

  • Zašto ne treba da dozvolimo drugima da nas nagovore da pijemo? (Ri 6:16)

  • Kako možemo izbeći opasne situacije u koje bismo mogli dospeti zbog konzumiranja alkohola?