Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova nas ispravlja zato što nas voli

Jehova nas ispravlja zato što nas voli

Svrha ispravljanja je da osoba nešto nauči, ali i da se popravi i promeni. Jehova nas ispravlja da bismo mu služili na ispravan način (Ri 12:1; Jev 12:10, 11). To je ponekad bolno, ali ako prihvatimo ispravku ili ukor, Jehova će nas smatrati pravednima i blagosloviće nas (Psl 10:7). Šta oni koji ispravljaju nekoga i oni koji su u nečemu pogrešili treba da zadrže na umu?

Onaj ko ispravlja nekoga. Starešine, roditelji i drugi svesrdno se trude da poput Jehove ispravljaju druge blago i s ljubavlju (Jer 46:28). Čak i strog ukor treba da se daje iz ljubavi i da se uzmu u obzir sve okolnosti (Ti 1:13).

Onaj ko je u nečemu pogrešio. Kad te neko u nečemu ispravi, nemoj to da odbaciš (Psl 3:11, 12). Pošto smo nesavršeni, svi moramo da se u nečemu popravimo. Ponekad to shvatimo dok čitamo Sveto pismo ili kad čujemo nešto na našim sastancima. Ponekad je potrebno da se formira disciplinski odbor. Onome ko prihvati ukor i nauči nešto iz njega, već danas će život biti bolji, a moći će da se nada i večnom životu (Psl 10:17).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ INTERVJU „KOGA JEHOVA VOLI, NJEGA I UKORAVA“, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • U kakvoj porodici je Kanon odrastao i šta se kasnije desilo?

  • Šta mu je pomoglo da se vrati Jehovi?

  • Ceni to što te Jehova ispravlja

    Šta učimo od brata Kanona?