Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | MARKO 13—14

Ne dozvoli da te savlada strah od ljudi

Ne dozvoli da te savlada strah od ljudi

Zašto su apostoli popustili pod pritiskom?

14:29, 31

  • Bili su previše samouvereni. Petar je čak mislio da će biti verniji Isusu od ostalih apostola.

14:32, 37-41

  • Oni nisu bdeli i nisu se molili.

Nakon što je Isus uskrsnuo, šta je pomoglo apostolima da ne podlegnu strahu od ljudi i da propovedaju uprkos protivljenju?

13:9-13

  • Ozbiljno su shvatili Isusova upozorenja i zahvaljujući tome bili su spremni na protivljenje i progonstvo.

  • Oslanjali su se na Jehovu i molili su se (Del 4:24, 29).

U kojim situacijama naša hrabrost može biti ispitana?