Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | PSALMI 19–25

Detalji o Mesiji koji su bili prorečeni

Detalji o Mesiji koji su bili prorečeni

STIH

PROROČANSTVO

ISPUNJENJE

Psalam 22:1

Izgledaće kao da ga je Bog napustio

Matej 27:46; Marko 15:34

Psalam 22:7, 8

Vređaće ga dok bude na stubu

Matej 27:39-43

Psalam 22:16

Pribiće ga na stub

Matej 27:31; Marko 15:25; Jovan 20:25

Psalam 22:18

Bacaće kocku za njegovu odeću

Matej 27:35

Psalam 22:22

On će objavljivati Jehovino ime

Jovan 17:6