Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako koristiti aplikaciju JW Library

Kako koristiti aplikaciju JW Library

U PROUČAVANJU:

  • Čitaj Bibliju i dnevni citat.

  • Čitaj Godišnjak, časopise i drugu literaturu. Koristi obeleživače

  • Pripremaj se za sastanke i obeležavaj odgovore

  • Gledaj filmove

NA SASTANCIMA:

  • Potraži stihove koje je govornik spomenuo. Koristi opciju „Istorija“ kako bi se vratio na stih koji si prethodno tražio

  • Na sastanak ne moraš nositi sve publikacije, već možeš da ih preuzmeš na svoj tablet ili telefon i da tako pratiš program. U aplikaciji JW Library nalaze se i naše pesme, uključujući i nove, kojih još nema u štampanoj pesmarici

U SLUŽBI PROPOVEDANJA:

  • Osobi koja je zaiteresovana pokaži nešto iz aplikacije JW Library, a zatim joj pomozi da preuzme aplikaciju i literaturu na svoj telefon ili tablet

  • Da bi pronašao neki biblijski stih, koristi polje za pretragu. Ukucaj ključnu reč ili izraz koji se spominje u tom stihu

  • Pokaži kratak film. Ako stanar ima decu, možeš pustiti neki crtani film iz rubrike Budi Jehovin prijatelj. Takođe možeš pokazati kratak film Zašto proučavati Sveto pismo? i tako podstaći osobu da razmisli o biblijskom kursu. Ako neko govori drugim jezikom, pokaži mu kratak film na njegovom maternjem jeziku

  • Ako želiš da nekome pokažeš stih na drugom jeziku, unapred preuzmi Bibliju na tom jeziku. Idi na stih koji želiš da pokažeš, dodirni broj stiha i izaberi ikonicu za biblijske prevode