Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | PSALMI 11–18

Ko može biti gost u Jehovinom šatoru?

Ko može biti gost u Jehovinom šatoru?

Kada se za neku osobu kaže da je gost u Jehovinom šatoru, to znači da je ona njegov prijatelj, da ima potpuno poverenje u njega i da mu je poslušna. U 15. psalmu se govori o tome kakve osobe mogu biti Jehovini prijatelji.

JEHOVIN PRIJATELJ TREBA...

  • da bude besprekoran

  • da govori istinu, čak i u svom srcu

  • da poštuje druge koji služe Jehovi

  • da se drži svoje reči, čak i kad mu to nije lako

  • da pomaže drugima i pritom ne očekuje ništa zauzvrat

JEHOVIN PRIJATELJ NE SME...

  • da ogovara i kleveće

  • da čini zlo bližnjima

  • da iskorišćava braću i sestre u veri

  • da se druži sa onima koji ne služe Jehovi

  • da prima mito