Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | GALATIMA 4–6

Simbolika koja se odnosi i na nas

Simbolika koja se odnosi i na nas

4:24-31

Apostol Pavle je koristio Avrahamovu porodicu kao primer da bi pokazao da je novi savez bolji u odnosu na savez Zakona. Hrist i njegovi sunaslednici će vladati s ljubavlju, zahvaljujući čemu će ljudi u pravom smislu biti slobodni. Biće oslobođeni greha, nesavršenstva, tuge i smrti (Is 25:8, 9).

 

ROBINJA AGARA

Izrael pod savezom Zakona i sa Jerusalimom kao prestonicom

SLOBODNA ŽENA SARA

Gornji Jerusalim, nebeski deo Božje organizacije

AGARINA „DECA“

Izraelski narod (s kojima je Jehova sklopio savez Zakona) progonio je i odbacio Isusa

SARINA „DECA“

Hrist i 144 000 duhom pomazanih hrišćana

ROPSTVO SAVEZU ZAKONA

Zakon je podsećao Izraelce da su robovi greha

NOVI SAVEZ DAJE SLOBODU

Vera u vrednost Hristove žrtve vodila je do oslobođenja od osude Zakona