Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Šta Jehova misli o tome?

Šta Jehova misli o tome?

Pre nego što donesemo neku odluku, bilo veliku ili malu, dobro je da se pitamo šta Jehova misli o tome. Iako nikada nećemo moći da u potpunosti dokučimo Jehovine misli, on nam u svojoj Reči otkriva sasvim dovoljno da bi svako od nas bio „potpuno opremljen za svako dobro delo“ (2Ti 3:16, 17; Ri 11:33, 34). Isusu je bilo jasno šta je Jehovina volja i bilo mu je najvažnije da čini ono što je Jehovi ugodno (Jv 4:34). Po ugledu na Isusa, potrudimo se i mi da svojim odlukama obradujemo Jehovu (Jv 8:28, 29; Ef 5:15-17).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM TRUDI SE DA RAZUMEŠ ŠTA JE JEHOVINA VOLJA (LE 19:18), ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Zašto se moramo voditi biblijskim načelima?

  • Koja biblijska načela treba da uzmemo u obzir pri izboru muzike?

  • Koja biblijska načela treba da uzmemo u obzir kada je reč o našem izgledu?

  • U kojim još sferama života moramo primenjivati biblijska načela?

  • Šta treba da radimo da bismo razumeli šta Jehova očekuje od nas u nekoj situaciji?

Šta moje odluke otkrivaju o tome koliko sam blizak s Jehovom?