Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Društvene mreže — izbegni zamke

Društvene mreže — izbegni zamke

ZAŠTO JE TO VAŽNO. Društvene mreže mogu biti i korisne i štetne, sve zavisi od toga kako se koriste. Neki hrišćani su odlučili da ih ne koriste. Drugi ih koriste da bi bili u kontaktu s članovima porodice i prijateljima. Ali Ðavo bi hteo da nemudro koristimo društvene mreže i tako narušimo svoju reputaciju i duhovnost. I mi poput Isusa pomoću načela iz Božje Reči treba da prepoznamo opasnosti i izbegnemo ih (Lu 4:4, 8, 12).

ZAMKE

  • Preterivanje. Ako provodimo sate i sate na društvenim mrežama i raznim veb-sajtovima na koje ljudi postavljaju video-snimke ili fotografije, gubimo dragoceno vreme koje smo mogli potrošiti za duhovne stvari.

    Biblijska načela: Ef 5:15, 16; Fp 1:10

  • Izlaganje štetnim sadržajima. Kada neko gleda provokativne slike, može postati zavisnik od pornografije ili se upustiti u polni nemoral.

    Biblijska načela: Mt 5:28; Fp 4:8

  • Postavljanje neprikladnih slika i komentara. Pošto je srce varljivo, neko može početi da postavlja neprikladne slike i komentare. Tako može narušiti svoju reputaciju ili spotaći nekog.

    Biblijska načela: Ri 14:13; Ef 4:29

NAKON ŠTO POGLEDATE POUČNU ANIMACIJU IGRAJ NA SIGURNO NA DRUŠTVENOJ MREŽI, RAZMISLITE KAKO IZBEĆI SLEDEĆE SITUACIJE: