Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Drži se Jehovinih moralnih merila

Drži se Jehovinih moralnih merila

Jehova Bog je postavio moralna merila za ljude. Primera radi, on smatra da je brak trajna zajednica između muškarca i žene (Mt 19:4-6, 9). On osuđuje sve oblike polnog nemorala (1Ko 6:9, 10). Daje nam i načela što se tiče odevanja i doterivanja, po kojima se razlikujemo od sveta (Pz 22:5; 1Ti 2:9, 10).

Većina ljudi danas odbacuje Jehovina merila (Ri 1:18-32). Bez razmišljanja prihvataju trendove u oblačenju, doterivanju i ponašanju. Mnogi se ponose svojim bezbožnim ponašanjem i kritikuju one koji imaju drugačija merila (1Pe 4:3, 4).

Kao Jehovini svedoci, moramo se hrabro držati njegovih merila (Ri 12:9). Kako? Treba da taktično stavimo do znanja drugima šta je Jehovi prihvatljivo, odnosno neprihvatljivo. Ali to mora i da se vidi u našem životu. Primera radi, kada biramo odeću i stil, pitajmo se: „Da li moj izbor odražava Jehovin duh ili duh sveta? Da li je na osnovu mog izgleda očigledno da sam pobožan?“ Ili kada biramo šta ćemo gledati, pitajmo se: „Da li se Jehovi ovo dopada? Čija merila odražava? Da li moj izbor zabave otupljuje moju savest? (Ps 101:3). Da li bi se neko, iz moje porodice ili van nje, mogao spotaći? (1Ko 10:31-33).“

Zašto je toliko važno da se držimo Jehovinih moralnih merila? Hrist Isus će uskoro ukloniti one koji to ne čine, tako da više neće biti zla (Jzk 9:4-7). Ostaće samo oni koji slušaju Boga (1Jv 2:15-17). Držimo se Božjih merila, tako da drugi vide naše dobro ponašanje i daju slavu Bogu (1Pe 2:11, 12).

Šta moj izgled govori o mom moralu?

NAKON ŠTO POGLEDAŠ CRTANI FILM BUDI JEHOVIN PRIJATELJ — JEDAN ČOVEK I JEDNA ŽENA, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Zašto je mudro živeti po Jehovinim merilima?

  • Zašto roditelji treba da svoju decu od malih nogu poučavaju Jehovinim moralnim merilima?

  • Kako i deca i odrasli mogu pomoći drugima da shvate da su Božja merila za naše dobro?