Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Bog je pomoćnik moj“

„Bog je pomoćnik moj“

Psalmi 52–59 govore o tome kako se David osećao dok je prolazio kroz neke od najtežih perioda u životu. Ipak, on se i tada uzdao u Jehovu (Ps 54:4; 55:22). Takođe je zahvaljivao Jehovi za njegovu Reč (Ps 56:10). Da li i mi razvijamo takvu veru i pouzdanje u našeg Boga? Da li u njegovoj Reči tražimo vođstvo dok se suočavamo s poteškoćama? (Psl 2:6). Koji su ti biblijski stihovi najviše značili...

  • kada si bio obeshrabren ili utučen?

  • kada si bio bolestan?

  • kada te je neko povredio?

  • kada si se suočio s progonstvom?