Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Prvih 100 godina Kraljevstva

Prvih 100 godina Kraljevstva

Oni koji žele da žive pod vlašću Božjeg Kraljevstva treba da što više nauče o tom Kraljevstvu i o tome šta je ono već postiglo. Zbog čega? Da bi se još više uverili da Božje Kraljevstvo vlada i da bi bili podstaknuti da drugima prenose dobru vest o tom Kraljevstvu (Ps 45:1; 49:3). Dok budete gledali film Prvih 100 godina Kraljevstva, pokušajte da pronađete odgovore na sledeća pitanja:

  1. Zbog čega je „Foto-drama stvaranja“ bila pravi blagoslov za one koji su je gledali?

  2. Kako je korišćen radio da bi se ljudima prenela dobra vest?

  3. Na koje se još načine prenosila dobra vest i s kojim rezultatima?

  4. Kako je obučavanje za službu propovedanja napredovalo s godinama?

  5. Kakvu su praktičnu obuku dobijali studenti škole Galad?

  6. Koju su ulogu u poučavanju Jehovinog naroda imali kongresi?

  7. Šta tebe uverava da Božje Kraljevstvo vlada?

  8. Kako pokazujemo da podupiremo Božje Kraljevstvo?