Objavitelji na Malti propovedaju koristeći traktate

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA jun 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i traktata. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Uzdaj se u Jehovu i čini dobro

Saznajte kako možete primeniti savete iz 37. psalma.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — Kako koristiti filmove

Zašto treba da koristimo filmove u službi propovedanja? Kako nam oni mogu pomoći dok poučavamo ljude?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova krepi bolesne

Reči koje je David pod Božjim nadahnućem napisao u 41. psalmu mogu ojačati Božje verne sluge koje su bolesne ili su u nekoj nevolji.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova neće odbaciti one koji su slomljenog srca

David u 51. psalmu opisuje kako je na njega uticalo to što je počinio ozbiljan greh. Šta mu je pomoglo da se oporavi u duhovnom pogledu?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Prvih 100 godina Kraljevstva

Navedena pitanja vam mogu pomoći da razmotrite šta je Božje Kraljevstvo postiglo od 1914.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Baci na Jehovu breme svoje“

Savet koji je David pod Božjim nadahnućem dao u Psalmu 55:22 može nam pomoći da se izborimo s problemima, strahovima i brigama.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Bog je pomoćnik moj“

David je zahvaljivao Jehovi za njegovu Reč. Koji su biblijski stihovi tebi najviše značili kada si prolazio kroz teške trenutke?