Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

22–28. jula

PSALMI 66–68

22–28. jula

Pesma 7 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Jehova „svaki dan nosi naš teret“

(10 min.)

Jehova sluša i uslišava naše molitve (Ps 66:19; w23.05 12 ¶15)

Jehova je osetljiv na potrebe onih koji su u teškom položaju (Ps 68:5; w10 1. 12. 23 ¶6; w09 1. 4. 31 ¶1)

Jehova nam pomaže svaki dan (Ps 68:19; w23.01 19 ¶17)

ZA RAZMIŠLJANJE: Kako možemo prepustiti Jehovi naš teret?

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 68:18 – Ko su bili ljudi koji su uzeti kao darovi u drevnom Izraelu? (w06 1. 6. 10 ¶5)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(3 min.) OD VRATA DO VRATA. Stanar potiče iz druge zemlje i kulture, i govori drugim jezikom. (lmd lekcija 5, tačka 3)

5. Naknadna poseta

(4 min.) OD VRATA DO VRATA. Nastavi razgovor na osnovu traktata koji si ostavio kada si prvi put razgovarao sa stanarem. (lmd lekcija 9, tačka 3)

6. Biblijski kurs

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 102

7. Možeš li nekome pomoći da nosi svoj teret?

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Nijedan Božji sluga ne mora da nosi svoj teret sam (2Le 20:15; Ps 127:1). Jehova je tu da nam pomogne (Is 41:10). Kako nam on sve pomaže? Pruža nam savete preko svoje Reči i organizacije (Is. 48:17). U svakom trenutku možemo računati na pomoć njegovog moćnog svetog duha (Lu 11:13). Pomaže nam i preko braće i sestara koji nas hrabre ili urade nešto konkretno za nas (2Ko 7:6). To znači da Jehova može koristiti bilo koga od nas da nekom pomogne da nosi svoj teret.

Prikaži VIDEO Uvek pokazuj ljubav u skupštini – prema ostarelima. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

  • Šta bi ti konkretno mogao da uradiš da bi olakšao teret nekom starijem suverniku?

Prikaži VIDEO Uvek pokazuj ljubav u skupštini – prema punovremenim slugama. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

  • Šta bi konkretno mogao da uradiš da bi olakšao teret nekom ko je u punovremenoj službi?

Prikaži VIDEO Uvek pokazuj ljubav u skupštini – prema strancima. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

  • Šta bi konkretno mogao da uradiš da bi olakšao teret nekom ko prolazi kroz težak period?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 88 i molitva