Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1–7. jula

PSALMI 57–59

1–7. jula

Pesma 148 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Kralj Saul i njegovi ljudi razočarani što nisu uspeli da uhvate Davida

1. Jehova osujećuje planove onih koji se protive njegovom narodu

(10 min.)

David je bio prinuđen da se krije od kralja Saula (1Sa 24:3; Ps 57, uvod)

Jehova je sprečio Davidove protivnike da mu naude (1Sa 24:7-10, 17-22; Ps 57:3)

Spletke koje protivnici smišljaju često im se na kraju obiju o glavu (Ps 57:6; bt 220-221 ¶14-15)

PITAJ SE: „Kako se mogu osloniti na Jehovu kada doživljavam protivljenje?“ (Ps 57:2)

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Ps 57:7 – Šta znači imati postojano srce? (w23.07 18-19 ¶16-17)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Istrajnost – Šta je Pavle radio

(7 min.) Razmatranje s prisutnima. Prikaži VIDEO i zatim razmotri brošuru lmd lekcija 7, tačke 1-2.

5. Istrajnost – Ugledaj se na Pavla

(8 min.) Razmatranje s prisutnima na temelju brošure lmd lekcija 7: tačke 3-5 i „Dodatni stihovi“.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 65

6. Potrebe skupštine

(15 min.)

7. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 78 i molitva