Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

Prvi razgovor

Pitanje: Kako znamo da patnja nije kazna od Boga?

Biblijski stih: Jov 34:10

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto patimo?

OVAJ STIH MOŽEŠ PRONAĆI U:

Naknadna poseta

Pitanje: Zašto patimo?

Biblijski stih: 1Jv 5:19

Pitanje za naknadnu posetu: Kako se Bog oseća kada mi patimo?

OVAJ STIH MOŽEŠ PRONAĆI U: