Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Gledaj na starije žene kao na majke, a na mlađe kao na sestre

Gledaj na starije žene kao na majke, a na mlađe kao na sestre

Sveto pismo nas podstiče da se prema starijim hrišćanima ophodimo kao prema majkama i očevima, a prema mlađima kao prema braći i sestrama. (Pročitati 1. Timoteju 5:1, 2.) Posebno je važno da braća poštuju sestre i paze na njihovo dostojanstvo.

Brat ne sme da flertuje niti da ičim navede sestru da joj bude neprijatno u njegovom prisustvu (Jov 31:1). Neoženjeni brat se neće poigravati sa osećanjima neudate sestre tako što bi odavao utisak da je zainteresovan za nju, iako nema ozbiljne namere.

Starešine treba da saslušaju i razmotre pitanje koje im sestre s poštovanjem postave ili problem na koji im ukažu. Starešine su posebno obzirne prema sestrama koje nemaju muža da ih zaštiti (Ru 2:8, 9).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO UVEK POKAZUJ LJUBAV U SKUPŠTINI – PREMA UDOVICAMA I SIROČADI, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kako su braća i sestre pokazali izuzetnu ljubav prema sestri Mjin?

  • Kako je na meštane njenog sela uticala ljubav koju su braća i sestre pokazali prema njoj?

  • Kako je ljubav braće i sestara uticala na njene ćerke?

Kako konkretno možeš pokazati ljubav i brigu prema sestrama u svojoj skupštini?