Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Mojsije poučava Božji narod pesmi koja slavi Jehovu

 BLAGO IZ BOŽJE REČI

Čemu nas uče poređenja iz jedne pesme

Čemu nas uče poređenja iz jedne pesme

Naša pouka može biti poput rose (Pz 32:2, 3; w20.06 10 ¶8-9; videti sliku na naslovnoj strani)

Jehova je Stena (Pz 32:4; w09 1. 5. 14 ¶4)

Jehova štiti svoj narod kao što orao štiti svoje ptiće (Pz 32:11, 12; w01 1. 10. 9 ¶7)

Gde možeš naći dobra poređenja koja bi mogao koristiti kad poučavaš druge?