Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI

Načela za pravedno suđenje

Načela za pravedno suđenje

Budi nepristrastan (Pz 16:18, 19; it-1-E 343 ¶5)

Utvrdi šta se desilo (Pz 17:4-6; it-2-E 511 ¶7)

Potraži pomoć ako je slučaj težak (Pz 17:8, 9; t-2-E 685 ¶6)

Starešine treba da savesno primenjuju ova načela kad rešavaju disciplinske slučajeve.