Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Jehovina ljubav prema nama vidi se u svemu što je stvorio i zato možemo biti sigurni da će nas bogato nagraditi za ono što radimo u službi za njega

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako dela stvaranja otkrivaju Božju ljubav

Kako dela stvaranja otkrivaju Božju ljubav

Lako se može desiti da zbog brzog tempa života ne obratimo pažnju na dokaze Jehovine ljubavi i velikodušnosti koje se vide u svemu što je on stvorio. Međutim, Isus nas podstiče da posmatramo dela stvaranja i razmišljamo šta iz njih učimo o Jehovi (Mt 6:25, 26).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO DELA STVARANJA OTKRIVAJU JEHOVINU LJUBAV, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

Šta o Jehovinoj ljubavi prema nama otkrivaju...

  • prirodni elementi na Zemlji?

  • Zemljina atmosfera?

  • trava?

  • građa životinja?

  • naša čula?

  • naš mozak?