Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Ne brinite“

„Ne brinite“

Jehova je pomagao siromašnima u drevnom Izraelu. Kako on danas pomaže svojim siromašnim slugama?

U kakvim god okolnostima da se nađemo, ne treba da brinemo (Is 30:15). Jehova će brinuti o našim materijalnim potrebama sve dok nam je njegovo Kraljevstvo na prvom mestu u životu (Mt 6:31-33).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ VIDEO LJUBAV NE PRESTAJE NI... AKO NASTUPI SIROMAŠTVO (KONGO), ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kako braća koja žive u gradu gde se održava kongres ukazuju gostoprimstvo braći koja dolaze iz drugih mesta?

  • Šta nam ovaj video otkriva o Jehovinoj ljubavi prema siromašnima?

  • Kako se možemo ugledati na Jehovu bez obzira na to koliko toga imamo?