Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. TIMOTEJU 1–3

Teži za hvale vrednom službom

Teži za hvale vrednom službom

3:1, 13

Da bi braća mogla da preuzmu dodatne odgovornosti u skupštini, najbolje je da počnu da rade na tome dok su još mladi. Tako će imati dovoljno vremena da dobiju obuku i pokažu da ispunjavaju uslove da jednog dana služe kao sluge pomoćnici (1Ti 3:10). Kako brat pokazuje da želi da se stavi na raspolaganje? Tako što se trudi da razvija i ispoljava sledeće osobine:

  • Samopožrtvovanost (km 7/13 2-3 ¶2)

  • Duhovnost (km 7/13 3 ¶3)

  • Pouzdanost i vernost (km 7/13 3 ¶4)