Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1–7. jula

KOLOŠANIMA 1–4

1–7. jula
  • Pesma 56 i molitva

  • Uvodne reči (do 3 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

  • Pesma 17

  • Izveštaj Odbora za poučavanje za 2018. (15 min.): Prikaži istoimeni kratak film. Nakon toga postavi sledeća pitanja: Zašto možemo reći da su putovanja oduvek bila važna u našoj organizaciji? Kako zahvaljujući odeljenju koje organizuje putovanja štedimo dosta novca? Kako objavitelji mogu pomoći organizaciji da uštedi novac za putovanja? Kako odeljenje koje organizuje putovanja pomaže delegatima koji će putovati na međunarodne kongrese u 2019?

  • Skupštinsko razmatranje Biblije (30 min.): jy 73. pogl.

  • Sažetak programa i najava za sledeću sedmicu (3 min.)

  • Pesma 102 i molitva