Stariji brat obučava mladog brata

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA jul 2019.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o patnji.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Svucimo staru ličnost i obucimo novu

Nakon krštenja i dalje moramo raditi na tome da ispoljavamo novu ličnost i da naša stara ličnost ne ispliva na površinu.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Tešite jedni druge i izgrađujte jedni druge“

Svi mi možemo hrabriti jedni druge. Kako?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Otkrivanje bezakonika

Otkrivena je „tajna ovog bezakonja“, o kojoj se govori u 2. Solunjanima 2.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Teži za hvale vrednom službom

Krštena braća, uključujući i veoma mladu braću, treba da se stave na raspolaganje u skupštini. Kako to mogu učiniti?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Šta možeš naučiti od njih?

Ako si nedavno postao sluga pomoćnik ili starešina, kako možeš pokazati poštovanje prema iskusnoj braći i šta možeš naučiti od njih?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Odanost Bogu naspram težnje za materijalnim stvarima

Zašto ćemo biti srećniji ako ne težimo za materijalnim stvarima već smo odani Bogu?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Odanost Bogu naspram telesnog vežbanja

Koja nam biblijska načela pomažu da imamo uravnoteženo gledište o sportu?