Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEZEKILJ 18–20

Da li Jehova pamti grehe koje je oprostio?

Da li Jehova pamti grehe koje je oprostio?

18:21, 22

  • Nakon što nam oprosti, Jehova se više nikada ne vraća na naše grehe.

Sledeći biblijski primeri nas uveravaju u to.

Kralj David

  • U čemu je pogrešio?

  • Na osnovu čega mu je Jehova oprostio?

  • Po čemu se vidi da mu je Jehova oprostio?

Kralj Manasija

  • U čemu je pogrešio?

  • Na osnovu čega mu je Jehova oprostio?

  • Po čemu se vidi da mu je Jehova oprostio?

Apostol Petar

  • U čemu je pogrešio?

  • Na osnovu čega mu je Jehova oprostio?

  • Po čemu se vidi da mu je Jehova oprostio?

Kako mogu pokazati da sam, poput Jehove, spreman da oprostim?