Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | PSALMI 79–86

Ko je najvažnija osoba u tvom životu?

Ko je najvažnija osoba u tvom životu?

Pisac 83. psalma je verovatno bio potomak Levita Asafa i savremenik kralja Davida. Ovaj psalam je napisan u vreme kada je Jehovin narod bio u opasnosti od neprijateljskih naroda.

83:1-5, 16

  • Pisac ovog psalma se nije prvenstveno molio za to da on bude zaštićen, već se usredsredio na Jehovino ime i njegovu vrhovnu vlast

  • Danas su Božje sluge takođe napadnute sa mnogih strana. Time što verno istrajavaju, oni slave Jehovu

83:18

  • Jehova želi da znamo njegovo ime

  • Svojim postupcima moramo pokazati da je Jehova najvažnija osoba u našem životu