Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

8–14. januara

JOV 34–35

8–14. januara

Pesma 30 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Kad se loše stvari događaju dobrim ljudima

(10 min.)

Ne zaboravi da Jehova nikada ne nanosi nepravdu (Jov 34:10; wp19.1 8 ¶2)

Možda nam se čini da zli prolaze nekažnjeno; ali oni ne mogu pobeći od zaslužene kazne jer se od Jehove ništa ne može sakriti (Jov 34:21-26; w17.04 10 ¶5)

Najbolji način da pomognemo žrtvama nepravde jeste da im prenesemo istinu o Jehovi (Jov 35:9, 10; Mt 28:19, 20; w21.05 7 ¶19-20)

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Jov 35:7 – Šta znače Elijujove reči koje je uputio Jovu kad ga je pitao: „Šta [Bog] dobija od tebe?“ (w17.04 29 ¶3)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(3 min.) OD VRATA DO VRATA. Ponudi biblijski kurs. (lmd lekcija 10, tačka 3)

5. Započinjanje razgovora

(4 min.) NEFORMALNO SVEDOČENJE. Pokaži nekome ko ima malo dete kako da na sajtu jw.org pronađe praktične savete namenjene roditeljima. (lmd lekcija 1, tačka 4)

6. Biblijski kurs

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 58

7. Da li imaš želju da neformalno propovedaš „Božju reč“?

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Pavle je podsticao Timoteja: „Propovedaj Božju reč i čini to revno“ (2Ti 4:2). Grčka reč koja je ovde prevedena kao „revno“ koristila se i u vojnoj terminologiji da bi se ukazalo na vojnika ili stražara koji je na svom položaju, uvek spreman za akciju. Ovaj izraz dobro opisuje našu želju da smo uvek spremni da iskoristimo svaku pogodnu priliku da u neobaveznom razgovoru kažemo nešto o svojim verovanjima.

Ljubav prema Jehovi i zahvalnost za sve što čini za nas pokreće nas da govorimo drugima o njegovim predivnim osobinama.

Pročitati Psalam 71:8. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

Šta u razgovoru s nekim voliš da spomeneš o Jehovi?

I ljubav prema ljudima nas motiviše da neformalno svedočimo.

Prikaži VIDEO Kako su stotine pronašle biblijsku istinu. Zatim s prisutnima razmotri sledeća pitanja:

  •   Kako su zahvaljujući neformalnom svedočenju stotine ljudi upoznali istinu?

  •   Kako je biblijska istina koristila bivšim članovima ove crkve?

  • Kako nas ljubav prema ljudima motiviše da neformalno propovedamo?

  • Zašto je neformalno svedočenje dobar način da neko upozna Jehovu?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 138 i molitva