Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

22–28. januara

JOV 38–39

22–28. januara

Pesma 11 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Da li odvajaš vreme da posmatraš prirodu?

(10 min.)

Nakon što je stvorio zemlju i sve na njoj, Jehova je zastao da bi posmatrao delo svojih ruku (Pst 1:10, 12; Jov 38:5, 6; w21.08 9 ¶7)

Anđeli su izdvajali vreme da posmatraju ono što je Jehova stvorio (Jov 38:7; w20.08 14 ¶2)

Kada odvajamo vreme da posmatramo prirodu i da razmišljamo o tome kako je sve fantastično stvoreno, jačamo svoje pouzdanje u Jehovu (Jov 38:32-35; w23.03 17 ¶8)

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Jov 38:8-10 – Šta na osnovu ovih stihova učimo o Jehovi kao Zakonodavcu? (it-2-E 222)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(2 min.) NEFORMALNO SVEDOČENJE. Ljubazno završi razgovor i lepo se pozdravi sa osobom koja ne želi da razgovara. (lmd lekcija 2, tačka 3)

5. Naknadna poseta

(5 min.) OD VRATA DO VRATA. Kada ste prvi put razgovarali na vratima, stanar ti je rekao da mu je nedavno preminuo neko blizak. (lmd lekcija 9, tačka 3)

6. Govor

(5 min.) lmd dodatak 1, tačka 1 – Tema: Loše stvari koje se dešavaju, kao i ponašanje ljudi, ukazuju na to da će uskoro doći do jedne velike promene. (th 16. lekcija)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 111

7. Posmatranje prirode nam pomaže da ne budemo usredsređeni samo na sebe

(15 min.) Razmatranje s prisutnima.

Kada je Satana iskušavao Jova, a takozvani prijatelji mu dodavali so na ranu, jedino o čemu je Jov razmišljao bili su njegovi problemi i njihove neosnovane optužbe.

Pročitati Jova 37:14. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

Šta je trebalo da Jov radi da bi povratio duhovnu stabilnost?

Kada smo zbog silnih problema na izmaku snage, posmatranje prirode nas može podsetiti na to koliko je Jehova moćan, osnažiti u nama želju da mu ostanemo verni i ojačati naše pouzdanje u to da će on brinuti za nas (Mt 6:26).

Prikaži VIDEO Pouke iz Knjige o Jovu – životinje. Zatim s prisutnima razmotri sledeće pitanje:

Šta je iz ovog videa ojačalo tvoje pouzdanje u Jehovu?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 54 i molitva