Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

15–21. januara

JOV 36–37

15–21. januara

Pesma 147 i molitva | Uvodne reči (1 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

1. Zašto možemo verovati Božjem obećanju da ćemo živeti večno

(10 min.)

Sam Jehova živi večno (Jov 36:26; w15 1. 10. 13 ¶1-2)

Jehova ima i mudrost i moć koja je potrebna da podržava život (Jov 36:27, 28; w20.05 22 ¶6)

Jehova nam otkriva kako možemo dobiti večni život (Jov 36:4, 22; Jv 17:3)


Snažna vera u Jehovino obećanje da ćemo živeti večno pruža stabilnost našem životu (Jev 6:19; w22.10 28 ¶16).

2. Pronađimo dragulje u Božjoj Reči

(10 min.)

  • Jov 37:20 – Kako su se vesti i informacije obično prenosile u biblijsko doba? (it-1-E 492)

  • Koji si dragulj pronašao tokom ovonedeljnog čitanja Biblije?

3. Čitanje Biblije

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

4. Započinjanje razgovora

(3 min.) SVEDOČENJE U JAVNOSTI. (lmd lekcija 3, tačka 3)

5. Naknadna poseta

(4 min.) OD VRATA DO VRATA. (lmd lekcija 2, tačka 5)

6. Objasni svoja verovanja

(5 min.) Govor. ijwfq 57 ¶5-15 – Tema: Zašto su Jehovini svedoci bili progonjeni tokom holokausta? (th 18. lekcija)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Pesma 49

7. Pripremi se za slučaj da ti je potrebno bolničko lečenje ili operacija

(15 min.) Razmatranje s prisutnima. Treba da održi starešina.

Jehovina organizacija nam je obezbedila materijal koji nam pomaže da razumemo kako da ispoštujemo Božji zakon o krvi (Del 15:28, 29). Da li si odvojio vreme da se upoznaš s tim?

Posebna medicinska punomoć (PMP kartica) i Identifikaciona kartica (ic). Ove kartice služe tome da pacijent izrazi svoju odluku u vezi s upotrebom krvi u medicinske svrhe. Kršteni objavitelji mogu tražiti od sluge za literaturu PMP karticu za sebe, kao i Identifikacionu karticu za svoju maloletnu decu. Ove kartice treba da uvek imamo kod sebe. Ako tek treba da ih popuniš ili ažuriraš, nemoj to odlagati.

Informacije za trudnice (S-401) i Informacije za pacijente koji treba da se operišu ili prime hemioterapiju (S-407). Ovi dokumenti nam mogu pomoći da se pripremimo za neki medicinski tretman ili hiruršku intervenciju i da smanjimo rizik da se naše zdravstveno stanje toliko zakomplikuje da nam lekari preporuče lečenje koje uključuje upotrebu krvi. Ako si u drugom stanju, ako te čeka neka operacija ili se spremaš za hemioterapiju, zatraži od svog starešine primerak jednog od gore pomenutih dokumenata.

Odbor za odnose s bolnicama (OOB). Članovi ovog odbora su starešine koje su dobile obuku da lekarima i objaviteljima pruže potrebne informacije u vezi sa lečenjem bez krvi. Oni mogu razgovarati sa tvojim lekarom o beskrvnim metodama lečenja koje ti stoje na raspolaganju. Ukoliko je to potrebno, mogu ti pomoći da pronađeš lekara koji je spreman da te leči na takav način. Oni su na raspolaganju objaviteljima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Stupi u kontakt s njima čim saznaš da moraš ostati u bolnici, da ti je potrebna operacija ili lečenje kao što je hemioterapija, čak i ako izgleda da lekar neće preporučiti upotrebu krvi. To isto važi i za trudnice. Ako ti je potrebna pomoć, zatraži od svog starešine broj telefona nekog od članova Odbora za odnose s bolnicama.

Prikaži VIDEO Odbori za odnose s bolnicama – od velike pomoći braći i sestrama. Zatim s prisutnima razmotri sledeća pitanja:

Kako ti ovaj Odbor može pomoći ako ti zatreba bolničko lečenje ili hirurška intervencija?

8. Skupštinsko razmatranje Biblije

Završne reči (3 min.) | Pesma 67 i molitva