Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Vešto koristi alatke za propovedanje

Vešto koristi alatke za propovedanje

Dobar majstor zna da rukuje svojim alatom. I u službi Jehovi, „radnik koji nema čega da se stidi“ zna da koristi alatke, to jest osnovne publikacije za službu propovedanja (2Ti 2:15). Odgovori na sledeća pitanja da vidiš koliko vešto koristiš „alat“ za službu.

SLUŠAJMO ŠTA NAM BOG GOVORI I ŽIVIMO VEČNO

  • Kome je namenjena ova publikacija? (mwb17.03 5 ¶1-2)

  • Kako pomoću nje možeš voditi biblijski kurs? (km 7/12 3 ¶6)

  • Koju publikaciju pored ove treba preći sa osobom pre nego što bude spremna za krštenje? (km 7/12 3 ¶7)

DOBRE VESTI IZ SVETOG PISMA

  • Po čemu se ova publikacija razlikuje od ostalih publikacija za proučavanje? (km 3/13 4-5 ¶3-5)

  • Šta treba da pokušaš kada je nudiš? (km 9/15 3 ¶1)

  • Kako možeš voditi biblijski kurs pomoću nje? (mwb16.01 8)

  • Kada treba preći na knjigu Šta Biblija zaista naučava? (km 3/13 7 ¶10)

ŠTA BIBLIJA ZAISTA NAUČAVA?

  • Kako možeš koristiti ovu publikaciju? (km 1/06 3)

KO DANAS VRŠI JEHOVINU VOLJU?