Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Pavle je zahvalio Bogu i ohrabrio se“

„Pavle je zahvalio Bogu i ohrabrio se“

Kada su članovi skupštine u Rimu saznali da Pavle dolazi kod njih, poslali su grupu braće da mu krenu u susret. Ta braća su putovala oko 65 kilometara. Kako je na Pavla uticala njihova samopožrtvovanost i ljubav? „Kad ih je ugledao, Pavle je zahvalio Bogu i ohrabrio se“ (Del 28:15). Pavle je bio poznat po tome što je hrabrio skupštine koje je posećivao. Međutim, ovom prilikom je on dobio ohrabrenje, što mu je kao zatvoreniku bilo i potrebno (2Ko 13:10).

Danas pokrajinski nadglednici posećuju skupštine kako bi hrabrili braću i sestre. Kao i sve Božje sluge, i oni su ponekad iscrpljeni, zabrinuti ili obeshrabreni. Kako bi mogao da ohrabriš pokrajinskog nadglednika i njegovu suprugu sledeći put kada budu posetili tvoju skupštinu? Kako možeš doprineti uzajamnom ohrabrenju? (Ri 1:11, 12).

  • Podupri sastanke za službu propovedanja. Pokrajinskog nadglednika hrabri kada objavitelji daju sve od sebe kako bi iskoristili sedmicu kada im je u poseti, čak i ako to od njih zahteva neke žrtve (1So 1:2, 3; 2:20). Da li bi mogao da budeš pomoćni pionir u mesecu kad on posećuje tvoju skupštinu? Da li bi s njim ili njegovom suprugom mogao da ideš na područje ili na neki biblijski kurs? Oni rado sarađuju sa svima, uključujući i nove i one koji smatraju da nisu toliko vešti u službi.

  • Pozovi ih u goste. Da li bi pokrajinskom nadgledniku i njegovoj supruzi mogao da ponudiš smeštaj ili da ih pozoveš na obrok? Time ćeš pokazati da ih voliš. Imaj na umu da oni nemaju velika očekivanja (Lu 10:38-42).

  • Slušaj i primenjuj savete i smernice. Pokrajinski nadglednik nam s ljubavlju pomaže da uvidimo gde treba da se poboljšamo u službi Jehovi. Ponekad će možda morati da nam da veoma direktan savet (1Ko 5:1-5). Kada smo poslušni i podložni, on će moći radosno da obavlja svoju službu (Jev 13:17).

  • Izrazi svoju zahvalnost. Reci pokrajinskom nadgledniku i njegovoj supruzi koliko ti je značila njihova poseta. To im možeš reći lično ili putem pisamca (Ko 3:15).