Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Zakonsko utvrđivanje dela propovedanja u Kvibeku

Zakonsko utvrđivanje dela propovedanja u Kvibeku

Kada mu se sudilo, Pavle se prizvao na cara. Time što je iskoristio pravo koje je imao kao rimski građanin ostavio je primer nama danas. Kratak film Zakonsko utvrđivanje dela propovedanja u Kvibeku pokazuje kako su braća koristila zakonska prava da bi branila dobru vest. Nakon što ga pogledaš, odgovori na sledeća pitanja:

  • S čime su se suočila naša braća u Kvibeku?

  • Koji traktat su delili i do čega je to dovelo?

  • Šta je doživeo brat Eme Bušer?

  • Koju je presudu Vrhovni sud Kanade doneo u slučaju brata Bušera?

  • Na koju su se odredbu braća pozvala i kakav je bio rezultat?

  • Šta se desilo nakon što su policajci na nagovor sveštenika prekinuli jedan sastanak?